Sandö Tak & Entreprenad AB
Ring oss! 031-22 80 50 / 070 952 45 00

TÄTSKIKTSGARANTI

När du ska lägga nytt tätskikt på ditt yttertak är det viktigt att du väljer rätt takentreprenör. Att utföra takarbeten är ett precisionsarbete som ställer stora krav på material, erfarenhet och framför allt ett gediget yrkeskunnande. Taket ska skydda stora värden under många år och det gör valet av material samt utförandet av en takläggning mycket viktigt.

De material vi använder oss av är godkända av Tätskiktsgarantier i Norden AB. Tätskiktsgarantier i Norden AB har tillsammans med Zürich Försäkrings AB arbetat fram en ansvarsutfästelse som innebär att du får sammanlagt 15 års garanti på materialet och 10 års skydd mot felaktigt utfört arbete och följdskador.

Förutsättningen för att den fördelaktiga garantin ska gälla är att du anlitar en takläggare som är ansluten till Tätskiktsgarantier, vilket
Sandö Tak & Entreprenad är.

Tätskiktsgarantier i Norden AB gör varje år ca 3000 garantiutfästelser och har de senaste 20 åren försäkrat mer än 45 miljoner kvm papptak i Sverige.

Trygghetspaketet från Tätskiktsgarantier är mycket omfattande – jämför gärna villkoren med andra trygghetspaket i den jämförelsetabell Tätskiktsgarantier har sammanställt.

Se jämförelsetabell här!

För mer information om Tätskiktsgarantier i Norden AB, besök  www.tg-norden.se
www.tg-norden.se