Sandö Tak & Entreprenad AB
Ring oss! 031-22 80 50 / 070 952 45 00

LÄNKAR

www.tg-norden.se
Tätskiktsgarantier i Norden AB ägs gemensamt av Sveriges ledande producenter av takpapp – Icopal, Mataki och Trebolit. Vi erbjuder ett unikt trygghetspaket. Kunder som väljer tätskikt med denna garanti försäkrar sig om ett tryggt och problemfritt köp.

www.taksakerhet.se
Taksäkerhetskommittén, TSK, bildades 1998 och har i syfte att arbeta förebyggande mot olycksfall vid takarbete. De som arbetar med detta ute på “fältet” är sakkunniga i taksäkerhet som har genomgått utbildning för att besikta tak.