Sandö Tak & Entreprenad AB
Ring oss! 031-22 80 50 / 070 952 45 00

LÄNKAR

www.tg-norden.se

www.tg-norden.se
Tätskiktsgarantier i Norden AB ägs gemensamt av Sveriges ledande producenter av takpapp – Icopal, Mataki och Trebolit. Vi erbjuder ett unikt trygghetspaket. Kunder som väljer tätskikt med denna garanti försäkrar sig om ett tryggt och problemfritt köp.

Taksäkerhet

www.taksakerhet.se
Taksäkerhetskommittén, TSK, bildades 1998 och har i syfte att arbeta förebyggande mot olycksfall vid takarbete. De som arbetar med detta ute på ”fältet” är sakkunniga i taksäkerhet som har genomgått utbildning för att besikta tak.